ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "emaciate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  emaciate

  กริยาช่อง 2 emaciated

  กริยาช่อง 3 emaciated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale