ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "eject"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  eject

  กริยาช่อง 2 ejected

  กริยาช่อง 3 ejected

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale