ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "edge up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  edge up

  กริยาช่อง 2 edged

  กริยาช่อง 3 edged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "edge up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
edge outedged
edgeedged
break upbroke up up
wrap upwrapt up / wrapped up
spring upsprang up / sprung up
speed upsped up / speeded up
wake upwaked up / woke up
blow upblew up
draw updrew up