ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "edge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  edge

  กริยาช่อง 2 edged

  กริยาช่อง 3 edged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "edge"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
edge outedged
edge upedged