ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Eat"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Eat

  กริยาช่อง 2 ate

  กริยาช่อง 3 eaten

  แปลว่า กิน

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Eat"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
eat inate in
eat upate up
eat awayate away
eat outate out
eat intoate into