ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ease"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ease

  กริยาช่อง 2 eased

  กริยาช่อง 3 eased

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "ease"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ease upeased
ease offeased