ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decimalize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decimalize

  กริยาช่อง 2 decimalized

  กริยาช่อง 3 decimalized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale