ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dash down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dash down

    กริยาช่อง 2 dashed down

    กริยาช่อง 3 dashed down

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "dash down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
shake downshook down
sit downsat down
strike downstruck down
take downtook down
chop downchopped down
climb downclimbed down
pass downpassed down
keep downkept down