ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "cap"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cap

  กริยาช่อง 2 capped

  กริยาช่อง 3 capped

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale