ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "cancel out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cancel out

  กริยาช่อง 2 cancelled out

  กริยาช่อง 3 cancelled out

  แปลว่า ยกเลิก

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "cancel out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spill outspilt out / spilled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spell outspelt out / spelled out
be outwere out
belt outbelted out
buy outbought out
come outcame out
set outset out