ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call round"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call round

  กริยาช่อง 2 called round

  กริยาช่อง 3 called round

  แปลว่า เยี่ยมเยียน 

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call round"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
wrap roundwrapt round / wrapped round
bring roundbrought round
swing roundswung round
look roundlooked round
come roundcame round
talk roundtalked round
drop rounddropped round
pass roundpassed round
ask roundasked round