ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call for

  กริยาช่อง 2 called for

  กริยาช่อง 3 called for

  แปลว่า โทรหา

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call for"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring forsprang for / sprung for
ask forasked for
look forlooked for
fall forfell for
run forran for
spoil forspoilt for
pass forpassed for
stand forstood for
break forbroke for