ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call around

  กริยาช่อง 2 called around

  กริยาช่อง 3 called around

  แปลว่า โทรไปรอบ ๆ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
come aroundcame around
fly aroundflew around
run aroundran around
stop aroundstopped around
push aroundpushed around
bring aroundbrought around
stick aroundstuck around