ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า เรียก โทรหา

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
call outcalled out
call backcalled back
call incalled in
call roundcalled round
call aroundcalled around
call forcalled for
call forthcalled forth
call offcalled off
call oncalled on