ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "calcify"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  calcify

  กริยาช่อง 2 calcified

  กริยาช่อง 3 calcified

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale