ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Beat out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Beat out

  กริยาช่อง 2 beat out

  กริยาช่อง 3 beaten out

  แปลว่า เอาชนะ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Beat out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
beatbeat
beat downbeat down
beat upbeat up
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
walk outwalked out
cancel outcancelled out