กริยา 3 ช่อง

be out to

คำกริยา

Irregular Verb ›

กริยาช่อง 2were out to

กริยาช่อง 3been out to

แปลว่าออกไป

1