ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be out to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be out to

  กริยาช่อง 2 were out to

  กริยาช่อง 3 been out to

  แปลว่า ออกไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be out to"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
start out tostarted out to
lose out tolost out to
be outwere out
be out ofwere out of
be up towere up to
be cut out forwere cut out for
reach out toreached