กริยา 3 ช่อง

be out of

คำกริยา

Irregular Verb ›

กริยาช่อง 2were out of

กริยาช่อง 3been out of

แปลว่าหมด

1