ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be out of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be out of

  กริยาช่อง 2 were out of

  กริยาช่อง 3 been out of

  แปลว่า หมด

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be out of"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
shut out ofshut out of
do out ofdid out of
run out ofran out of
cheat out ofcheated out of
check out ofchecked out of
talk out oftalked out of
come out ofcame out of
break out ofbroke out of
be outwere out