ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be out

  กริยาช่อง 2 were out

  กริยาช่อง 3 been out

  แปลว่า ออกไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
be out ofwere out of
be out towere out to
be cut out forwere cut out for
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
bear outbore out
bring outbrought out
drive outdrove out