ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be onto"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be onto

  กริยาช่อง 2 were onto

  กริยาช่อง 3 been onto

  แปลว่า เข้าสู่

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be onto"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hold ontoheld onto
fasten ontofastened
lock ontolocked
tack ontotacked
hang ontohung / hanged
tag ontotaged
front ontofronted
latch ontolatched
fob off ontofobed