ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be in on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be in on

  กริยาช่อง 2 were in on

  กริยาช่อง 3 been in on

  แปลว่า อยู่ใน

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be in on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
move in onmoved in on
sit in onsat in on
let in onlet in on
walk in onwalked in on
close in onclosed in on
look in onlooked in on
be onwere on
be inwere in
be down onwere down on