ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be in

  กริยาช่อง 2 were in

  กริยาช่อง 3 been in

  แปลว่า เข้ามา

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
be in onwere in on
bring inbrought in
stop instopped in
shut inshut in
ring inrang in
write inwrote in
close inclosed in
cut incut in
jump injumped in