ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be fed up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be fed up

  กริยาช่อง 2 were fed up

  กริยาช่อง 3 been fed up

  แปลว่า เอือมระอา

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be fed up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
feed upfed up
be upwere up
be up towere up to
be cut upwere cut up
be up forwere up for