ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be down with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be down with

  กริยาช่อง 2 were down with

  กริยาช่อง 3 been down with

  แปลว่า จะลงด้วย

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be down with"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come down withcame down with
be downwere down
be down onwere down on
be taken withwere taken with
be do withwere do with