ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

  แปลว่า ลงไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
be down onwere down on
be down withwere down with
lie downlay down/ lied down
bend downbent down
come downcame down
play downplayed down
write downwrote down
wash downwashed down
hand downhanded down