ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

  แปลว่า ลงไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
be down withwere down with
be down onwere down on
lie downlay down/ lied down
cut downcut down
swear downswore down
tear downtore down
wind downwound down
bog downbogged down
hold downheld down