ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be do with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be do with

  กริยาช่อง 2 were do with

  กริยาช่อง 3 been do with

  แปลว่า จะทำอย่างไรกับ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be do with"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
make do withmade do with
do withdid with
be taken withwere taken with
be down withwere down with