ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be cut up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be cut up

  กริยาช่อง 2 were cut up

  กริยาช่อง 3 been cut up

  แปลว่า ถูกตัดขึ้น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be cut up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
cut upcut up
be cut out forwere cut out for
be up towere up to
be up forwere up for