ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be cut out for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be cut out for

  กริยาช่อง 2 were cut out for

  กริยาช่อง 3 been cut out for

  แปลว่า ถูกตัดออก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale