ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be along"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be along

  กริยาช่อง 2 were along

  กริยาช่อง 3 been along

  แปลว่า ได้ตาม

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be along"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bring alongbrought along
come alongcame along
string alongstrung along
move alongmoved along
run alongran along
sing alongsang along
play alongplayed along
push alongpushed along
muddle alongmuddled