ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be after"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be after

  กริยาช่อง 2 were after

  กริยาช่อง 3 been after

  แปลว่า หลังจากนั้น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be after"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ask afterasked after
run afterran after
look afterlooked after
make aftermade after
call aftercalled after
take aftertook after
pick up afterpicked up after
lust afterlusted
hanker afterhankered