ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "baptize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  baptize

  กริยาช่อง 2 baptized

  กริยาช่อง 3 baptized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale