ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "baptise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  baptise

  กริยาช่อง 2 baptised

  กริยาช่อง 3 baptised

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale