ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bang about"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bang about

  กริยาช่อง 2 banged

  กริยาช่อง 3 banged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bang about"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bang upbanged
bang on aboutbanged
bangbanged
bang outbanged
bang aroundbanged
bang onbanged
hear aboutheard about
fall aboutfell about
wait aboutwaited about