ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ball up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ball up

  กริยาช่อง 2 balled

  กริยาช่อง 3 balled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "ball up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ballballed
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
wrap upwrapt up / wrapped up
speed upsped up / speeded up
bring upbrought up
do updid up
meet upmet up
have uphad up