ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bake

  กริยาช่อง 2 baked

  กริยาช่อง 3 baked

  แปลว่า อบ

  หมวด Regular Verb