ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bail out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bail out

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bail out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bail out onbailed
bail out ofbailed
bailbailed
bail upbailed
spill outspilt out / spilled out
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
be outwere out