ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "back out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  back out

  กริยาช่อง 2 backed

  กริยาช่อง 3 backed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "back out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
back out ofbacked
back offbacked
back upbacked
back awaybacked
back intobacked
backbacked
back downbacked down
come backcame back
look backlooked back