ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Awake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Awake

  กริยาช่อง 2 awoke

  กริยาช่อง 3 awoken

  แปลว่า ตื่น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale