ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "acquire"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  acquire

  กริยาช่อง 2 acquired

  กริยาช่อง 3 acquired

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale