ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "acidify"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    acidify

    กริยาช่อง 2 acidified

    กริยาช่อง 3 acidified

    หมวด Regular Verb