ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "absolve"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  absolve

  กริยาช่อง 2 absolved

  กริยาช่อง 3 absolved

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale