ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abjure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abjure

  กริยาช่อง 2 abjured

  กริยาช่อง 3 abjured

  แปลว่า สละ

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale