ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abide"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  abide

  กริยาช่อง 2 abode

  กริยาช่อง 3 abode

  แปลว่า ยึดถือ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  abide

  กริยาช่อง 2 abided

  กริยาช่อง 3 abided

  แปลว่า ยึดถือ

  หมวด Regular Verb