ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abide"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abide

  กริยาช่อง 2 abode

  กริยาช่อง 3 abode

  แปลว่า ยึดถือ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale