ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abbreviate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abbreviate

  กริยาช่อง 2 abbreviated

  กริยาช่อง 3 abbreviated

  แปลว่า ตัดทอน

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale