ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abase"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abase

  กริยาช่อง 2 abased

  กริยาช่อง 3 abased

  แปลว่า ลดตัว

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale