ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด Regular Verb - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/216

 • abandon

  กริยาช่อง 2 abandoned

  กริยาช่อง 3 abandoned

  แปลว่า ละทิ้ง

 • abase

  กริยาช่อง 2 abased

  กริยาช่อง 3 abased

  แปลว่า ลดตัว

 • abbreviate

  กริยาช่อง 2 abbreviated

  กริยาช่อง 3 abbreviated

  แปลว่า ตัดทอน

 • abdicate

  กริยาช่อง 2 abdicated

  กริยาช่อง 3 abdicated

  แปลว่า ทำให้ถอนตัว

 • aberrate

  กริยาช่อง 2 aberrated

  กริยาช่อง 3 aberrated

  แปลว่า เถลไถล

 • abet

  กริยาช่อง 2 abetted

  กริยาช่อง 3 abetted

  แปลว่า ให้กำลังใจ

 • abhor

  กริยาช่อง 2 abhorred

  กริยาช่อง 3 abhorred

  แปลว่า เกลียด

 • abjure

  กริยาช่อง 2 abjured

  กริยาช่อง 3 abjured

  แปลว่า สละ

 • abnegate

  กริยาช่อง 2 abnegated

  กริยาช่อง 3 abnegated

 • abolish

  กริยาช่อง 2 abolished

  กริยาช่อง 3 abolished

 • abominate

  กริยาช่อง 2 abominated

  กริยาช่อง 3 abominated

 • abort

  กริยาช่อง 2 aborted

  กริยาช่อง 3 aborted

 • abound

  กริยาช่อง 2 abounded

  กริยาช่อง 3 abounded

 • abridge

  กริยาช่อง 2 abridged

  กริยาช่อง 3 abridged

 • abrogate

  กริยาช่อง 2 abrogated

  กริยาช่อง 3 abrogated

 • abscond

  กริยาช่อง 2 absconded

  กริยาช่อง 3 absconded

 • absolve

  กริยาช่อง 2 absolved

  กริยาช่อง 3 absolved

 • absorb

  กริยาช่อง 2 absorbed

  กริยาช่อง 3 absorbed

 • abstain

  กริยาช่อง 2 abstained

  กริยาช่อง 3 abstained

 • abstract

  กริยาช่อง 2 abstracted

  กริยาช่อง 3 abstracted

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write