ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/223 มีดังรายการต่อไปนี้

abandon

กริยาช่อง 2 abandoned

abase

กริยาช่อง 2 abased

abbreviate

กริยาช่อง 2 abbreviated

abdicate

กริยาช่อง 2 abdicated

aberrate

กริยาช่อง 2 aberrated

abet

กริยาช่อง 2 abetted

abhor

กริยาช่อง 2 abhorred

abide

กริยาช่อง 2 abided

abjure

กริยาช่อง 2 abjured

abnegate

กริยาช่อง 2 abnegated

abolish

กริยาช่อง 2 abolished

abominate

กริยาช่อง 2 abominated

abort

กริยาช่อง 2 aborted

abound

กริยาช่อง 2 abounded

abridge

กริยาช่อง 2 abridged

abrogate

กริยาช่อง 2 abrogated

abscond

กริยาช่อง 2 absconded

absent

กริยาช่อง 2 absented

absolve

กริยาช่อง 2 absolved

absorb

กริยาช่อง 2 absorbed

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ