ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb - กริยา 3 ช่อง | Wordy Guru

ต่อจากส่วนที่แล้ว : 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

เรามาดูต่อส่วนที่เป็น Regular Verb กันเลย

 

ตาราง 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

No. คำกริยาช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
1 Arrive Arrived Arrived มาถึง ไปถึง
2 Beatify Beatified Beatified ตกแต่ง
3 Behave Behaved Behaved ประพฤติ, ทำงาน
4 Clean Cleaned Cleaned ทำความสะอาด
5 Live Lived Lived อาศัยอยู่
6 Play Played Played เล่น
7 Stay Stayed Stayed พักอาศัย
8 Study Studied Studied เรียน
9 Talk Talked Talked สนทนา
10 Visit Visited Visited เยี่ยม เที่ยว

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/216 มีดังรายการต่อไปนี้

abandon

กริยาช่อง 2 abandoned

abase

กริยาช่อง 2 abased

abbreviate

กริยาช่อง 2 abbreviated

abdicate

กริยาช่อง 2 abdicated

aberrate

กริยาช่อง 2 aberrated

abet

กริยาช่อง 2 abetted

abhor

กริยาช่อง 2 abhorred

abjure

กริยาช่อง 2 abjured

abnegate

กริยาช่อง 2 abnegated

abolish

กริยาช่อง 2 abolished

abominate

กริยาช่อง 2 abominated

abort

กริยาช่อง 2 aborted

abound

กริยาช่อง 2 abounded

abridge

กริยาช่อง 2 abridged

abrogate

กริยาช่อง 2 abrogated

abscond

กริยาช่อง 2 absconded

absolve

กริยาช่อง 2 absolved

absorb

กริยาช่อง 2 absorbed

abstain

กริยาช่อง 2 abstained

abstract

กริยาช่อง 2 abstracted

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ