กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
13Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
14Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
15beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
16beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
17beam upbeamed upbeamed upเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
18BearborebornทนIrregular Verb
19Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
20Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
21BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
22Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
23Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
24Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
25beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
26Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
27bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
28bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
29bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
30begbeggedbeggedขอRegular Verb
31Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
32Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
33behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
34beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
35bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
36belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
37believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
38bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
39belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
40beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
41belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
42bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
43Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
44benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติRegular Verb
45bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
46berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
47BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
48Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
49besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
50bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
51BetbetbetพนันIrregular Verb
52betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
53betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
54betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
55bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
56bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
57Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
58BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
59BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
60Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
61Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
62Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
63Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
64Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
65Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
66Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
67callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
68CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
69categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
70cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
71ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
72cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
73ComecamecomeมาIrregular Verb
74cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
75createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
76Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
77diedieddiedตายRegular Verb
78DodiddoneทำIrregular Verb
79Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
80Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
81DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
82EatateeatenกินIrregular Verb
83Fallfellfallenล้มIrregular Verb
84Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
85FindfoundfoundพบIrregular Verb
86finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
87Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
88Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
89ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
90Getgotgottenได้Irregular Verb
91Givegavegivenให้Irregular Verb
92GowentgoneไปIrregular Verb
93GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
94HavehadhadมีIrregular Verb
95Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
96Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
97Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
98Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
99Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
100Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
101Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
102Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
103Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
104Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
105Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
106Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
107Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
108Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
109heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
110helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
111HoldheldheldถือIrregular Verb
112Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
113Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
114Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
115LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
116listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
117livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
118live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
119looklookedlookedมองRegular Verb
120LoselostlostทำหายIrregular Verb
121Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
122MeetmetmetพบIrregular Verb
123MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
124nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
125negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
126OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
127Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
128playplayedplayedเล่นRegular Verb
129PutputputวางIrregular Verb
130Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
131rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
132Readreadreadอ่านIrregular Verb
133RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
134revisitrevisitedrevisitedทบทวนRegular Verb
135Rideroderiddenขี่Irregular Verb
136Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
137Runranrunวิ่งIrregular Verb
138SaysaidsaidพูดIrregular Verb
139seatseatedseatedนั่งRegular Verb
140Seesawseenเห็นIrregular Verb
141See tosaw toseen toดูไปที่Irregular Verb
142Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
143SellsoldsoldขายIrregular Verb
144Sendsentsentส่งIrregular Verb
145Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
146shave offshaved offshaved offโกนออกRegular Verb
147Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
148Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
149Sitsatsatนั่งIrregular Verb
150SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
151SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
152Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
153Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
154StandstoodstoodยืนIrregular Verb
155staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
156StealstolestolenขโมยIrregular Verb
157stopstoppedstoppedหยุดRegular Verb
158String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
159studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
160Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
161TaketooktakenนำไปIrregular Verb
162Take abacktook abacktaken abackสยองขวัญIrregular Verb
163Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
164Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
165Take asidetook asidetaken asideพากันIrregular Verb
166Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
167Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
168Take downtook downtaken downลงไปIrregular Verb
169Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
170Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
171Take it out ontook it out ontaken it out onเอามันออกIrregular Verb
172Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
173Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
174Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
175Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
176Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
177Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
178Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
179Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
180talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
181TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
182TelltoldtoldบอกIrregular Verb
183ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
184traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
185treattreatedtreatedรักษาRegular Verb
186trytriedtriedลองRegular Verb
187Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
188Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
189UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
190visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
191walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
192wantwantedwantedต้องการRegular Verb
193washwashedwashedล้างRegular Verb
194watchwatchedwatchedดูRegular Verb
195WearworewornสวมIrregular Verb
196weatherweatheredweatheredรอดพ้นจากอุปสรรคRegular Verb
197WinwonwonชนะIrregular Verb
198workworkedworkedทำงานRegular Verb
199WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
200Write inwrote inwritten inเขียนในIrregular Verb

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ