ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 200 คำ

กริยา 3 ช่อง มีทั้งแบบที่เปลี่ยนคำ และ เติม ed ในเนื้อหามีตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล และเรียงกริยา 3 ช่อง A-Z พร้อมไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดด้วย

รวมตัวอย่างของ กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. allegorise

  กริยาช่อง 2 allegorised

  กริยาช่อง 3 allegorised

  แปลว่า เปรียบเทียบ

  หมวด Regular Verb

 2. arrive

  กริยาช่อง 2 arrived

  กริยาช่อง 3 arrived

  แปลว่า มาถึง ไปถึง

  หมวด Regular Verb

 3. ask

  กริยาช่อง 2 asked

  กริยาช่อง 3 asked

  แปลว่า ถาม

  หมวด Regular Verb

 4. Be

  กริยาช่อง 2 Was, Were

  กริยาช่อง 3 Been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

  หมวด Irregular Verb

 5. Be able

  กริยาช่อง 2 was able

  กริยาช่อง 3 been able

  แปลว่า สามารถ

  หมวด Irregular Verb

 6. Be away

  กริยาช่อง 2 were away

  กริยาช่อง 3 been away

  แปลว่า อยู่ห่าง

  หมวด Irregular Verb

 7. Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

  แปลว่า ลงไป

  หมวด Irregular Verb

 8. Be in

  กริยาช่อง 2 were in

  กริยาช่อง 3 been in

  แปลว่า เข้ามา

  หมวด Irregular Verb

 9. Be off

  กริยาช่อง 2 were off

  กริยาช่อง 3 been off

  แปลว่า จะปิด

  หมวด Irregular Verb

 10. Be on

  กริยาช่อง 2 were on

  กริยาช่อง 3 been on

  แปลว่า อยู่

  หมวด Irregular Verb

 11. Be onto

  กริยาช่อง 2 were onto

  กริยาช่อง 3 been onto

  แปลว่า เข้าสู่

  หมวด Irregular Verb

 12. Be out

  กริยาช่อง 2 were out

  กริยาช่อง 3 been out

  แปลว่า ออกไป

  หมวด Irregular Verb

 13. Be taken aback

  กริยาช่อง 2 were taken aback

  กริยาช่อง 3 been taken aback

  แปลว่า ต้องแปลกใจ

  หมวด Irregular Verb

 14. Be taken with

  กริยาช่อง 2 were taken with

  กริยาช่อง 3 been taken with

  แปลว่า ถูกนำมาด้วย

  หมวด Irregular Verb

 15. Be up

  กริยาช่อง 2 were up

  กริยาช่อง 3 been up

  แปลว่า ตื่นขึ้น

  หมวด Irregular Verb

 16. beam

  กริยาช่อง 2 beamed

  กริยาช่อง 3 beamed

  แปลว่า ยิ้มกว้าง, แผ่รังสี

  หมวด Regular Verb

 17. Bear

  กริยาช่อง 2 bore

  กริยาช่อง 3 born

  แปลว่า ทน

  หมวด Irregular Verb

 18. Bear on

  กริยาช่อง 2 bore on

  กริยาช่อง 3 born on / borne on

  แปลว่า อดทน

  หมวด Irregular Verb

 19. Bear up

  กริยาช่อง 2 bore up

  กริยาช่อง 3 born up / borne up

  แปลว่า อดทน

  หมวด Irregular Verb

 20. Beat

  กริยาช่อง 2 beat

  กริยาช่อง 3 beaten

  แปลว่า ตี

  หมวด Irregular Verb

 21. Beat down

  กริยาช่อง 2 beat down

  กริยาช่อง 3 beaten down

  แปลว่า เอาชนะ

  หมวด Irregular Verb

 22. Beat out

  กริยาช่อง 2 beat out

  กริยาช่อง 3 beaten out

  แปลว่า เอาชนะ

  หมวด Irregular Verb

 23. Beat up

  กริยาช่อง 2 beat up

  กริยาช่อง 3 beaten up

  แปลว่า ตีให้เข้ากัน

  หมวด Irregular Verb

 24. beatify

  กริยาช่อง 2 beatified

  กริยาช่อง 3 beatified

  แปลว่า ตกแต่ง

  หมวด Regular Verb

 25. Become

  กริยาช่อง 2 became

  กริยาช่อง 3 become

  แปลว่า กลายเป็น

  หมวด Irregular Verb

 26. bed

  กริยาช่อง 2 bedded

  กริยาช่อง 3 bedded

  แปลว่า ฝังลงไป

  หมวด Regular Verb

 27. beg

  กริยาช่อง 2 begged

  กริยาช่อง 3 begged

  แปลว่า ขอ

  หมวด Regular Verb

 28. Beget

  กริยาช่อง 2 begot

  กริยาช่อง 3 begot / begotten

  แปลว่า ก่อให้เกิด

  หมวด Irregular Verb

 29. Begin

  กริยาช่อง 2 began

  กริยาช่อง 3 begun

  แปลว่า เริ่ม

  หมวด Irregular Verb

 30. behave

  กริยาช่อง 2 behaved

  กริยาช่อง 3 behaved

  แปลว่า ประพฤติ, ทำงาน

  หมวด Regular Verb

 31. behead

  กริยาช่อง 2 beheaded

  กริยาช่อง 3 beheaded

  แปลว่า ตัดหัว, ประหาร

  หมวด Regular Verb

 32. believe

  กริยาช่อง 2 believed

  กริยาช่อง 3 believed

  แปลว่า เชื่อ

  หมวด Regular Verb

 33. belong

  กริยาช่อง 2 belonged

  กริยาช่อง 3 belonged

  แปลว่า เป็นของ

  หมวด Regular Verb

 34. bemuse

  กริยาช่อง 2 bemused

  กริยาช่อง 3 bemused

  แปลว่า ทำให้ตะลึง

  หมวด Regular Verb

 35. Bend

  กริยาช่อง 2 bent

  กริยาช่อง 3 bent

  แปลว่า หัก, งอ

  หมวด Irregular Verb

 36. Beseech

  กริยาช่อง 2 besought

  กริยาช่อง 3 besought

  แปลว่า ขอความกรุณา

  หมวด Irregular Verb

 37. Beset

  กริยาช่อง 2 beset

  กริยาช่อง 3 beset

  แปลว่า โอบล้อมรอบด้าน

  หมวด Irregular Verb

 38. bestow

  กริยาช่อง 2 bestowed

  กริยาช่อง 3 bestowed

  แปลว่า ประทาน, มอบ

  หมวด Regular Verb

 39. Bet

  กริยาช่อง 2 bet

  กริยาช่อง 3 bet

  แปลว่า พนัน

  หมวด Irregular Verb

 40. betray

  กริยาช่อง 2 betrayed

  กริยาช่อง 3 betrayed

  แปลว่า ทรยศ

  หมวด Regular Verb

 41. betroth

  กริยาช่อง 2 betrothed

  กริยาช่อง 3 betrothed

  แปลว่า หมั้น

  หมวด Regular Verb

 42. better

  กริยาช่อง 2 bettered

  กริยาช่อง 3 bettered

  แปลว่า ดีกว่า

  หมวด Regular Verb

 43. Bite

  กริยาช่อง 2 bit

  กริยาช่อง 3 bitten

  แปลว่า กัด

  หมวด Irregular Verb

 44. Blow

  กริยาช่อง 2 blew

  กริยาช่อง 3 blown

  แปลว่า เป่า

  หมวด Irregular Verb

 45. Break

  กริยาช่อง 2 broke

  กริยาช่อง 3 broken

  แปลว่า แตก, หัก

  หมวด Irregular Verb

 46. Bring

  กริยาช่อง 2 brought

  กริยาช่อง 3 brought

  แปลว่า นำมา

  หมวด Irregular Verb

 47. Browbeat

  กริยาช่อง 2 browbeat

  กริยาช่อง 3 browbeaten

  แปลว่า รังแก

  หมวด Irregular Verb

 48. Build

  กริยาช่อง 2 built

  กริยาช่อง 3 built

  แปลว่า สร้าง

  หมวด Irregular Verb

 49. Burn

  กริยาช่อง 2 burned/burnt

  กริยาช่อง 3 burned/burnt

  แปลว่า เผา

  หมวด Irregular Verb

 50. Buy

  กริยาช่อง 2 bought

  กริยาช่อง 3 bought

  แปลว่า ซื้อ

  หมวด Irregular Verb

 51. Buy in

  กริยาช่อง 2 bought in

  กริยาช่อง 3 bought in

  แปลว่า ซื้อมา

  หมวด Irregular Verb

 52. Buy up

  กริยาช่อง 2 bought up

  กริยาช่อง 3 bought up

  แปลว่า ซื้อ

  หมวด Irregular Verb

 53. call

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า เรียก โทรหา

  หมวด Regular Verb

 54. Catch

  กริยาช่อง 2 caught

  กริยาช่อง 3 caught

  แปลว่า จับ

  หมวด Irregular Verb

 55. categorise

  กริยาช่อง 2 categorised

  กริยาช่อง 3 categorised

  แปลว่า จำแนกประเภท

  หมวด Regular Verb

 56. change

  กริยาช่อง 2 changed

  กริยาช่อง 3 changed

  แปลว่า เปลี่ยน

  หมวด Regular Verb

 57. cheat

  กริยาช่อง 2 cheated

  กริยาช่อง 3 cheated

  แปลว่า โกง

  หมวด Regular Verb

 58. Choose

  กริยาช่อง 2 chose

  กริยาช่อง 3 chosen

  แปลว่า เลือก

  หมวด Irregular Verb

 59. clean

  กริยาช่อง 2 cleaned

  กริยาช่อง 3 cleaned

  แปลว่า ทำความสะอาด

  หมวด Regular Verb

 60. climb

  กริยาช่อง 2 climbed

  กริยาช่อง 3 climbed

  แปลว่า ไต่

  หมวด Regular Verb

 61. close

  กริยาช่อง 2 closed

  กริยาช่อง 3 closed

  แปลว่า ปิด

  หมวด Regular Verb

 62. Come

  กริยาช่อง 2 came

  กริยาช่อง 3 come

  แปลว่า มา

  หมวด Irregular Verb

 63. cook

  กริยาช่อง 2 cooked

  กริยาช่อง 3 cooked

  แปลว่า ทำอาหาร

  หมวด Regular Verb

 64. Cost

  กริยาช่อง 2 cost

  กริยาช่อง 3 cost

  แปลว่า มีราคา

  หมวด Irregular Verb

 65. create

  กริยาช่อง 2 created

  กริยาช่อง 3 created

  แปลว่า สร้าง

  หมวด Regular Verb

 66. cry

  กริยาช่อง 2 cried

  กริยาช่อง 3 cried

  แปลว่า ร้องไห้

  หมวด Regular Verb

 67. Cut

  กริยาช่อง 2 cut

  กริยาช่อง 3 cut

  แปลว่า ตัด

  หมวด Irregular Verb

 68. Cut down

  กริยาช่อง 2 cut down

  กริยาช่อง 3 cut down

  แปลว่า ลดลง

  หมวด Irregular Verb

 69. dance

  กริยาช่อง 2 danced

  กริยาช่อง 3 danced

  แปลว่า เต้นรำ

  หมวด Regular Verb

 70. decide

  กริยาช่อง 2 decided

  กริยาช่อง 3 decided

  แปลว่า ตัดสิน

  หมวด Regular Verb

 71. deliver

  กริยาช่อง 2 deliverd

  กริยาช่อง 3 deliverd

  แปลว่า ส่งถึงที่

  หมวด Regular Verb

 72. die

  กริยาช่อง 2 died

  กริยาช่อง 3 died

  แปลว่า ตาย

  หมวด Regular Verb

 73. Do

  กริยาช่อง 2 did

  กริยาช่อง 3 done

  แปลว่า ทำ

  หมวด Irregular Verb

 74. download

  กริยาช่อง 2 downloaded

  กริยาช่อง 3 downloaded

  แปลว่า ดาวน์โหลด

  หมวด Regular Verb

 75. Draw

  กริยาช่อง 2 drew

  กริยาช่อง 3 drawn

  แปลว่า วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน

  หมวด Irregular Verb

 76. Dream

  กริยาช่อง 2 dreamed/dreamt

  กริยาช่อง 3 dreamed/dreamt

  แปลว่า ฝัน

  หมวด Irregular Verb

 77. Drink

  กริยาช่อง 2 drank

  กริยาช่อง 3 drunk

  แปลว่า ดื่ม

  หมวด Irregular Verb

 78. Drive

  กริยาช่อง 2 drove

  กริยาช่อง 3 driven

  แปลว่า ขับรถ

  หมวด Irregular Verb

 79. Eat

  กริยาช่อง 2 ate

  กริยาช่อง 3 eaten

  แปลว่า กิน

  หมวด Irregular Verb

 80. enjoy

  กริยาช่อง 2 enjoyed

  กริยาช่อง 3 enjoyed

  แปลว่า สนุก

  หมวด Regular Verb

 81. Fall

  กริยาช่อง 2 fell

  กริยาช่อง 3 fallen

  แปลว่า ล้ม

  หมวด Irregular Verb

 82. Feed

  กริยาช่อง 2 fed

  กริยาช่อง 3 fed

  แปลว่า ให้อาหารสัตว์

  หมวด Irregular Verb

 83. Feel

  กริยาช่อง 2 felt

  กริยาช่อง 3 felt

  แปลว่า รู้สึก

  หมวด Irregular Verb

 84. Fight

  กริยาช่อง 2 fought

  กริยาช่อง 3 fought

  แปลว่า ต่อสู้

  หมวด Irregular Verb

 85. Find

  กริยาช่อง 2 found

  กริยาช่อง 3 found

  แปลว่า พบ

  หมวด Irregular Verb

 86. finish

  กริยาช่อง 2 finished

  กริยาช่อง 3 finished

  แปลว่า เสร็จสิ้น

  หมวด Regular Verb

 87. Fly

  กริยาช่อง 2 flew

  กริยาช่อง 3 flown

  แปลว่า บิน, นั่งเครื่องบิน

  หมวด Irregular Verb

 88. Forego (forgo)

  กริยาช่อง 2 forewent

  กริยาช่อง 3 foregone

  แปลว่า ยอม, ไม่เอา

  หมวด Irregular Verb

 89. Forget

  กริยาช่อง 2 forgot

  กริยาช่อง 3 forgotten

  แปลว่า ลืม

  หมวด Irregular Verb

 90. Forgive

  กริยาช่อง 2 forgave

  กริยาช่อง 3 forgiven

  แปลว่า ให้อภัย

  หมวด Irregular Verb

 91. Get

  กริยาช่อง 2 got

  กริยาช่อง 3 gotten

  แปลว่า ได้

  หมวด Irregular Verb

 92. Give

  กริยาช่อง 2 gave

  กริยาช่อง 3 given

  แปลว่า ให้

  หมวด Irregular Verb

 93. Go

  กริยาช่อง 2 went

  กริยาช่อง 3 gone

  แปลว่า ไป

  หมวด Irregular Verb

 94. Grow

  กริยาช่อง 2 grew

  กริยาช่อง 3 grown

  แปลว่า เจริญงอกงาม

  หมวด Irregular Verb

 95. Have

  กริยาช่อง 2 had

  กริยาช่อง 3 had

  แปลว่า มี

  หมวด Irregular Verb

 96. Have against

  กริยาช่อง 2 had against

  กริยาช่อง 3 had against

  แปลว่า มีต่อ

  หมวด Irregular Verb

 97. Have around

  กริยาช่อง 2 had around

  กริยาช่อง 3 had around

  แปลว่า มีรอบ ๆ

  หมวด Irregular Verb

 98. Have down as

  กริยาช่อง 2 had down as

  กริยาช่อง 3 had down as

  แปลว่า มีลงเป็น

  หมวด Irregular Verb

 99. Have in

  กริยาช่อง 2 had in

  กริยาช่อง 3 had in

  แปลว่า เข้ามา

  หมวด Irregular Verb

 100. Have it away

  กริยาช่อง 2 had it away

  กริยาช่อง 3 had it away

  แปลว่า ได้มันไป

  หมวด Irregular Verb

 101. Have it in for

  กริยาช่อง 2 had it in for

  กริยาช่อง 3 had it in for

  แปลว่า มีไว้สำหรับ

  หมวด Irregular Verb

 102. Have it off

  กริยาช่อง 2 had it off

  กริยาช่อง 3 had it off

  แปลว่า ถอดมันออก

  หมวด Irregular Verb

 103. Have it out with

  กริยาช่อง 2 had it out with

  กริยาช่อง 3 had it out with

  แปลว่า ออกไปด้วย

  หมวด Irregular Verb

 104. Have off

  กริยาช่อง 2 had off

  กริยาช่อง 3 had off

  แปลว่า ปิด

  หมวด Irregular Verb

 105. Have on

  กริยาช่อง 2 had on

  กริยาช่อง 3 had on

  แปลว่า มีต่อ

  หมวด Irregular Verb

 106. Have over

  กริยาช่อง 2 had over

  กริยาช่อง 3 had over

  แปลว่า มีมากกว่า

  หมวด Irregular Verb

 107. Have round

  กริยาช่อง 2 had round

  กริยาช่อง 3 had round

  แปลว่า มีรอบ

  หมวด Irregular Verb

 108. Have up

  กริยาช่อง 2 had up

  กริยาช่อง 3 had up

  แปลว่า มีขึ้น

  หมวด Irregular Verb

 109. Hear

  กริยาช่อง 2 heard

  กริยาช่อง 3 heard

  แปลว่า ได้ยิน

  หมวด Irregular Verb

 110. heat

  กริยาช่อง 2 heated

  กริยาช่อง 3 heated

  แปลว่า ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น

  หมวด Regular Verb

 111. help

  กริยาช่อง 2 helped

  กริยาช่อง 3 helped

  แปลว่า ช่วย

  หมวด Regular Verb

 112. Hide

  กริยาช่อง 2 hid

  กริยาช่อง 3 hidden

  แปลว่า ซ่อน

  หมวด Irregular Verb

 113. Hit

  กริยาช่อง 2 hit

  กริยาช่อง 3 hit

  แปลว่า ตี

  หมวด Irregular Verb

 114. Hold

  กริยาช่อง 2 held

  กริยาช่อง 3 held

  แปลว่า ถือ

  หมวด Irregular Verb

 115. Hurt

  กริยาช่อง 2 hurt

  กริยาช่อง 3 hurt

  แปลว่า ทำร้าย

  หมวด Irregular Verb

 116. Keep

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บรักษา

  หมวด Irregular Verb

 117. Know

  กริยาช่อง 2 knew

  กริยาช่อง 3 known

  แปลว่า รู้จัก

  หมวด Irregular Verb

 118. Learn

  กริยาช่อง 2 learned/learnt

  กริยาช่อง 3 learned/learnt

  แปลว่า เรียน

  หมวด Irregular Verb

 119. Leave

  กริยาช่อง 2 left

  กริยาช่อง 3 left

  แปลว่า ออกจาก

  หมวด Irregular Verb

 120. Lend

  กริยาช่อง 2 lent

  กริยาช่อง 3 lent

  แปลว่า ให้ยืม

  หมวด Irregular Verb

 121. Lie

  กริยาช่อง 2 lay

  กริยาช่อง 3 lain

  แปลว่า นอนลง

  หมวด Irregular Verb

 122. like

  กริยาช่อง 2 liked

  กริยาช่อง 3 liked

  แปลว่า ชอบ

  หมวด Regular Verb

 123. listen

  กริยาช่อง 2 listened

  กริยาช่อง 3 listened

  แปลว่า ฟัง

  หมวด Regular Verb

 124. live

  กริยาช่อง 2 lived

  กริยาช่อง 3 lived

  แปลว่า อาศัยอยู่

  หมวด Regular Verb

 125. live together

  กริยาช่อง 2 lived together

  กริยาช่อง 3 lived together

  แปลว่า อยู่ด้วยกัน

  หมวด Regular Verb

 126. look

  กริยาช่อง 2 looked

  กริยาช่อง 3 looked

  แปลว่า มอง

  หมวด Regular Verb

 127. Lose

  กริยาช่อง 2 lost

  กริยาช่อง 3 lost

  แปลว่า ทำหาย

  หมวด Irregular Verb

 128. love

  กริยาช่อง 2 loved

  กริยาช่อง 3 loved

  แปลว่า รัก

  หมวด Regular Verb

 129. Make

  กริยาช่อง 2 made

  กริยาช่อง 3 made

  แปลว่า ทำ, สร้าง

  หมวด Irregular Verb

 130. Meet

  กริยาช่อง 2 met

  กริยาช่อง 3 met

  แปลว่า พบ

  หมวด Irregular Verb

 131. miss

  กริยาช่อง 2 missed

  กริยาช่อง 3 missed

  แปลว่า พลาด

  หมวด Regular Verb

 132. Mistake

  กริยาช่อง 2 mistook

  กริยาช่อง 3 mistaken

  แปลว่า ทำผิด

  หมวด Irregular Verb

 133. move

  กริยาช่อง 2 moved

  กริยาช่อง 3 moved

  แปลว่า ย้าย ขยับ

  หมวด Regular Verb

 134. nauseate

  กริยาช่อง 2 nauseated

  กริยาช่อง 3 nauseated

  แปลว่า ทำให้ไม่สบาย

  หมวด Regular Verb

 135. open

  กริยาช่อง 2 opened

  กริยาช่อง 3 opened

  แปลว่า เปิด

  หมวด Regular Verb

 136. Overtake

  กริยาช่อง 2 overtook

  กริยาช่อง 3 overtaken

  แปลว่า ตามทัน

  หมวด Irregular Verb

 137. paint

  กริยาช่อง 2 painted

  กริยาช่อง 3 painted

  แปลว่า วาดภาพ ระบายสี

  หมวด Regular Verb

 138. pass

  กริยาช่อง 2 passed

  กริยาช่อง 3 passed

  แปลว่า ผ่านไป

  หมวด Regular Verb

 139. Pay

  กริยาช่อง 2 paid

  กริยาช่อง 3 paid

  แปลว่า จ่าย

  หมวด Irregular Verb

 140. play

  กริยาช่อง 2 played

  กริยาช่อง 3 played

  แปลว่า เล่น

  หมวด Regular Verb

 141. Put

  กริยาช่อง 2 put

  กริยาช่อง 3 put

  แปลว่า วาง

  หมวด Irregular Verb

 142. Put together

  กริยาช่อง 2 put together

  กริยาช่อง 3 put together

  แปลว่า รวมกัน

  หมวด Irregular Verb

 143. rain

  กริยาช่อง 2 rained

  กริยาช่อง 3 rained

  แปลว่า ฝนตก

  หมวด Regular Verb

 144. Read

  กริยาช่อง 2 read

  กริยาช่อง 3 read

  แปลว่า อ่าน

  หมวด Irregular Verb

 145. Ride

  กริยาช่อง 2 rode

  กริยาช่อง 3 ridden

  แปลว่า ขี่

  หมวด Irregular Verb

 146. Ring

  กริยาช่อง 2 rang

  กริยาช่อง 3 rung

  แปลว่า กรดกริ่ง

  หมวด Irregular Verb

 147. Rise

  กริยาช่อง 2 rose

  กริยาช่อง 3 risen

  แปลว่า ลุกขึ้น

  หมวด Irregular Verb

 148. Run

  กริยาช่อง 2 ran

  กริยาช่อง 3 run

  แปลว่า วิ่ง

  หมวด Irregular Verb

 149. Say

  กริยาช่อง 2 said

  กริยาช่อง 3 said

  แปลว่า พูด

  หมวด Irregular Verb

 150. See

  กริยาช่อง 2 saw

  กริยาช่อง 3 seen

  แปลว่า เห็น

  หมวด Irregular Verb

 151. See to

  กริยาช่อง 2 saw to

  กริยาช่อง 3 seen to

  แปลว่า ดูไปที่

  หมวด Irregular Verb

 152. Seek

  กริยาช่อง 2 sought

  กริยาช่อง 3 sought

  แปลว่า ค้นหา

  หมวด Irregular Verb

 153. seem

  กริยาช่อง 2 seemed

  กริยาช่อง 3 seemed

  แปลว่า ดูเหมือน

  หมวด Regular Verb

 154. Sell

  กริยาช่อง 2 sold

  กริยาช่อง 3 sold

  แปลว่า ขาย

  หมวด Irregular Verb

 155. Send

  กริยาช่อง 2 sent

  กริยาช่อง 3 sent

  แปลว่า ส่ง

  หมวด Irregular Verb

 156. Set

  กริยาช่อง 2 set

  กริยาช่อง 3 set

  แปลว่า จัดวาง

  หมวด Irregular Verb

 157. Shave

  กริยาช่อง 2 shaved

  กริยาช่อง 3 shaved/shaven

  แปลว่า โกน

  หมวด Irregular Verb

 158. Show

  กริยาช่อง 2 showed

  กริยาช่อง 3 showed/shown

  แปลว่า แสดง

  หมวด Irregular Verb

 159. Sing

  กริยาช่อง 2 sang

  กริยาช่อง 3 sung

  แปลว่า ร้องเพลง

  หมวด Irregular Verb

 160. Sit

  กริยาช่อง 2 sat

  กริยาช่อง 3 sat

  แปลว่า นั่ง

  หมวด Irregular Verb

 161. Sleep

  กริยาช่อง 2 slept

  กริยาช่อง 3 slept

  แปลว่า นอน

  หมวด Irregular Verb

 162. Speak

  กริยาช่อง 2 spoke

  กริยาช่อง 3 spoken

  แปลว่า พูด

  หมวด Irregular Verb

 163. Spend

  กริยาช่อง 2 spent

  กริยาช่อง 3 spent

  แปลว่า ใช้จ่าย

  หมวด Irregular Verb

 164. Spread

  กริยาช่อง 2 spread

  กริยาช่อง 3 spread

  แปลว่า แผ่

  หมวด Irregular Verb

 165. Stand

  กริยาช่อง 2 stood

  กริยาช่อง 3 stood

  แปลว่า ยืน

  หมวด Irregular Verb

 166. start

  กริยาช่อง 2 started

  กริยาช่อง 3 started

  แปลว่า เริ่มต้น

  หมวด Regular Verb

 167. stay

  กริยาช่อง 2 stayed

  กริยาช่อง 3 stayed

  แปลว่า พักอาศัย

  หมวด Regular Verb

 168. Steal

  กริยาช่อง 2 stole

  กริยาช่อง 3 stolen

  แปลว่า ขโมย

  หมวด Irregular Verb

 169. stop

  กริยาช่อง 2 stopped

  กริยาช่อง 3 stopped

  แปลว่า หยุด

  หมวด Regular Verb

 170. String together

  กริยาช่อง 2 strung together

  กริยาช่อง 3 strung together

  แปลว่า ร้อย

  หมวด Irregular Verb

 171. Study

  กริยาช่อง 2 Studied

  กริยาช่อง 3 Studied

  แปลว่า เรียน, ศึกษา

  หมวด Regular Verb

 172. Swim

  กริยาช่อง 2 swam

  กริยาช่อง 3 swum

  แปลว่า ว่ายน้ำ

  หมวด Irregular Verb

 173. Take

  กริยาช่อง 2 took

  กริยาช่อง 3 taken

  แปลว่า นำไป

  หมวด Irregular Verb

 174. Take it

  กริยาช่อง 2 took it

  กริยาช่อง 3 taken it

  แปลว่า รับมัน

  หมวด Irregular Verb

 175. Take it upon yourself

  กริยาช่อง 2 took it upon yourself

  กริยาช่อง 3 taken it upon yourself

  แปลว่า ใช้มันเมื่อตัวเอง

  หมวด Irregular Verb

 176. Take off

  กริยาช่อง 2 took off

  กริยาช่อง 3 taken off

  แปลว่า ถอดออก

  หมวด Irregular Verb

 177. Take to

  กริยาช่อง 2 took to

  กริยาช่อง 3 taken to

  แปลว่า ใช้เวลาไป

  หมวด Irregular Verb

 178. talk

  กริยาช่อง 2 talked

  กริยาช่อง 3 talked

  แปลว่า สนทนา

  หมวด Regular Verb

 179. Teach

  กริยาช่อง 2 taught

  กริยาช่อง 3 taught

  แปลว่า สอน

  หมวด Irregular Verb

 180. Tell

  กริยาช่อง 2 told

  กริยาช่อง 3 told

  แปลว่า บอก

  หมวด Irregular Verb

 181. Think

  กริยาช่อง 2 thought

  กริยาช่อง 3 thought

  แปลว่า คิด

  หมวด Irregular Verb

 182. Throw

  กริยาช่อง 2 threw

  กริยาช่อง 3 thrown

  แปลว่า ขว้าง

  หมวด Irregular Verb

 183. travel

  กริยาช่อง 2 travelled

  กริยาช่อง 3 travelled

  แปลว่า ท่องเที่ยว

  หมวด Regular Verb

 184. treat

  กริยาช่อง 2 treated

  กริยาช่อง 3 treated

  แปลว่า รักษา

  หมวด Regular Verb

 185. try

  กริยาช่อง 2 tried

  กริยาช่อง 3 tried

  แปลว่า ลอง

  หมวด Regular Verb

 186. Undergo

  กริยาช่อง 2 underwent

  กริยาช่อง 3 undergone

  แปลว่า ได้รับ

  หมวด Irregular Verb

 187. Understand

  กริยาช่อง 2 understood

  กริยาช่อง 3 understood

  แปลว่า เข้าใจ

  หมวด Irregular Verb

 188. use

  กริยาช่อง 2 used

  กริยาช่อง 3 used

  แปลว่า ใช้

  หมวด Regular Verb

 189. visit

  กริยาช่อง 2 visited

  กริยาช่อง 3 visited

  แปลว่า เยี่ยม, เที่ยว

  หมวด Regular Verb

 190. wait

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

  แปลว่า รอ

  หมวด Regular Verb

 191. Wake

  กริยาช่อง 2 woke

  กริยาช่อง 3 woken

  แปลว่า ตื่น

  หมวด Irregular Verb

 192. wake up

  กริยาช่อง 2 waked up / woke up

  กริยาช่อง 3 waked up / woken up

  แปลว่า ตื่นนอน

  หมวด Irregular Verb

 193. walk

  กริยาช่อง 2 walked

  กริยาช่อง 3 walked

  แปลว่า เดิน

  หมวด Regular Verb

 194. want

  กริยาช่อง 2 wanted

  กริยาช่อง 3 wanted

  แปลว่า ต้องการ

  หมวด Regular Verb

 195. wash

  กริยาช่อง 2 washed

  กริยาช่อง 3 washed

  แปลว่า ล้าง

  หมวด Regular Verb

 196. watch

  กริยาช่อง 2 watched

  กริยาช่อง 3 watched

  แปลว่า ดู

  หมวด Regular Verb

 197. Wear

  กริยาช่อง 2 wore

  กริยาช่อง 3 worn

  แปลว่า สวม

  หมวด Irregular Verb

 198. Win

  กริยาช่อง 2 won

  กริยาช่อง 3 won

  แปลว่า ชนะ

  หมวด Irregular Verb

 199. work

  กริยาช่อง 2 worked

  กริยาช่อง 3 worked

  แปลว่า ทำงาน

  หมวด Regular Verb

 200. Write

  กริยาช่อง 2 wrote

  กริยาช่อง 3 written

  แปลว่า เขียน

  หมวด Irregular Verb

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
Download