กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
13Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
14Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
15beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
16beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
17beam upbeamed upbeamed upเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
18BearborebornทนIrregular Verb
19Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
20Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
21BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
22Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
23Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
24Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
25beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
26Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
27bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
28bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
29bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
30begbeggedbeggedขอRegular Verb
31Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
32Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
33behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
34beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
35bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
36belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
37believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
38bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
39belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
40beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
41belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
42bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
43Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
44bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
45berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
46BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
47Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
48besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
49bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
50BetbetbetพนันIrregular Verb
51betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
52betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
53betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
54bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
55bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
56BitebitbittenกัดIrregular Verb
57Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
58BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
59BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
60Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
61Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
62Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
63Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
64Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
65Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
66Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
67callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
68CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
69categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
70cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
71ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
72cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
73ComecamecomeมาIrregular Verb
74cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
75createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
76crycriedcriedร้องไห้Regular Verb
77CutcutcutตัดIrregular Verb
78Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
79deliverdeliverddeliverdส่งถึงที่Regular Verb
80diedieddiedตายRegular Verb
81DodiddoneทำIrregular Verb
82Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
83Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
84DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
85EatateeatenกินIrregular Verb
86Fallfellfallenล้มIrregular Verb
87Feedfedfedให้อาหารสัตว์Irregular Verb
88Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
89FindfoundfoundพบIrregular Verb
90finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
91Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
92Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
93ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
94Getgotgottenได้Irregular Verb
95Givegavegivenให้Irregular Verb
96GowentgoneไปIrregular Verb
97GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
98HavehadhadมีIrregular Verb
99Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
100Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
101Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
102Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
103Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
104Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
105Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
106Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
107Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
108Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
109Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
110Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
111Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
112Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
113heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
114helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
115HithithitตีIrregular Verb
116HoldheldheldถือIrregular Verb
117Hurthurthurtทำร้ายIrregular Verb
118Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
119Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
120Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
121LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
122listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
123livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
124live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
125looklookedlookedมองRegular Verb
126LoselostlostทำหายIrregular Verb
127Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
128MeetmetmetพบIrregular Verb
129MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
130nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
131negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
132OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
133paintpaintedpaintedวาดภาพ ระบายสีRegular Verb
134Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
135playplayedplayedเล่นRegular Verb
136PutputputวางIrregular Verb
137Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
138rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
139Readreadreadอ่านIrregular Verb
140RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
141Rideroderiddenขี่Irregular Verb
142Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
143Runranrunวิ่งIrregular Verb
144SaysaidsaidพูดIrregular Verb
145Seesawseenเห็นIrregular Verb
146Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
147SellsoldsoldขายIrregular Verb
148Sendsentsentส่งIrregular Verb
149Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
150Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
151Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
152Sitsatsatนั่งIrregular Verb
153SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
154SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
155Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
156Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
157StandstoodstoodยืนIrregular Verb
158startstartedstartedเริ่มต้นRegular Verb
159staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
160StealstolestolenขโมยIrregular Verb
161stopstoppedstoppedหยุดRegular Verb
162String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
163studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
164Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
165TaketooktakenนำไปIrregular Verb
166Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
167Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
168Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
169Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
170Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
171Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
172Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
173Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
174Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
175Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
176Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
177Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
178Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
179Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
180talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
181TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
182TelltoldtoldบอกIrregular Verb
183ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
184Throwthrewthrownขว้างIrregular Verb
185traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
186trytriedtriedลองRegular Verb
187Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
188Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
189UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
190visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
191waitwaitedwaitedรอRegular Verb
192Wakewokewokenตื่นIrregular Verb
193walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
194wantwantedwantedต้องการRegular Verb
195washwashedwashedล้างRegular Verb
196watchwatchedwatchedดูRegular Verb
197WearworewornสวมIrregular Verb
198WinwonwonชนะIrregular Verb
199workworkedworkedทำงานRegular Verb
200WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ