กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
13Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
14Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
15beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
16beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
17beam upbeamed upbeamed upเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
18BearborebornทนIrregular Verb
19Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
20Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
21BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
22Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
23Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
24Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
25beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
26Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
27bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
28bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
29bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
30begbeggedbeggedขอRegular Verb
31Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
32Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
33behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
34beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
35bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
36belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
37believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
38bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
39belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
40beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
41belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
42bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
43Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
44benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติRegular Verb
45bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
46berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
47BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
48Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
49besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
50bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
51BetbetbetพนันIrregular Verb
52betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
53betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
54betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
55bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
56bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
57BitebitbittenกัดIrregular Verb
58Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
59BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
60BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
61Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
62Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
63Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
64Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
65Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
66Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
67Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
68callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
69CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
70categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
71cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
72ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
73cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
74ComecamecomeมาIrregular Verb
75cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
76createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
77Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
78diedieddiedตายRegular Verb
79DodiddoneทำIrregular Verb
80Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
81Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
82DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
83EatateeatenกินIrregular Verb
84Fallfellfallenล้มIrregular Verb
85Feedfedfedให้อาหารสัตว์Irregular Verb
86Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
87FindfoundfoundพบIrregular Verb
88finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
89Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
90Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
91ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
92Getgotgottenได้Irregular Verb
93Givegavegivenให้Irregular Verb
94GowentgoneไปIrregular Verb
95GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
96HavehadhadมีIrregular Verb
97Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
98Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
99Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
100Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
101Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
102Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
103Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
104Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
105Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
106Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
107Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
108Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
109Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
110Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
111heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
112helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
113HithithitตีIrregular Verb
114HoldheldheldถือIrregular Verb
115Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
116Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
117Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
118LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
119listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
120livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
121live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
122looklookedlookedมองRegular Verb
123LoselostlostทำหายIrregular Verb
124Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
125MeetmetmetพบIrregular Verb
126MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
127nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
128negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
129OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
130Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
131playplayedplayedเล่นRegular Verb
132PutputputวางIrregular Verb
133Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
134rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
135Readreadreadอ่านIrregular Verb
136RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
137revisitrevisitedrevisitedทบทวนRegular Verb
138Rideroderiddenขี่Irregular Verb
139Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
140Runranrunวิ่งIrregular Verb
141SaysaidsaidพูดIrregular Verb
142Seesawseenเห็นIrregular Verb
143See tosaw toseen toดูไปที่Irregular Verb
144Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
145SellsoldsoldขายIrregular Verb
146Sendsentsentส่งIrregular Verb
147Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
148Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
149Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
150Sitsatsatนั่งIrregular Verb
151SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
152SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
153Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
154Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
155StandstoodstoodยืนIrregular Verb
156startstartedstartedเริ่มต้นRegular Verb
157staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
158StealstolestolenขโมยIrregular Verb
159stopstoppedstoppedหยุดRegular Verb
160String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
161studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
162Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
163TaketooktakenนำไปIrregular Verb
164Take abacktook abacktaken abackสยองขวัญIrregular Verb
165Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
166Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
167Take asidetook asidetaken asideพากันIrregular Verb
168Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
169Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
170Take downtook downtaken downลงไปIrregular Verb
171Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
172Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
173Take it out ontook it out ontaken it out onเอามันออกIrregular Verb
174Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
175Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
176Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
177Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
178Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
179Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
180Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
181Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
182talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
183TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
184TelltoldtoldบอกIrregular Verb
185ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
186traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
187trytriedtriedลองRegular Verb
188Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
189Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
190UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
191visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
192walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
193wantwantedwantedต้องการRegular Verb
194washwashedwashedล้างRegular Verb
195watchwatchedwatchedดูRegular Verb
196WearworewornสวมIrregular Verb
197WinwonwonชนะIrregular Verb
198workworkedworkedทำงานRegular Verb
199WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
200Write inwrote inwritten inเขียนในIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ