กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
13Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
14Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
15beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
16beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
17beam upbeamed upbeamed upเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
18BearborebornทนIrregular Verb
19Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
20Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
21BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
22Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
23Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
24Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
25beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
26Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
27bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
28bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
29bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
30begbeggedbeggedขอRegular Verb
31Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
32Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
33behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
34beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
35bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
36belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
37believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
38bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
39belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
40beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
41belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
42bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
43Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
44benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติRegular Verb
45bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
46berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
47BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
48Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
49besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
50bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
51BetbetbetพนันIrregular Verb
52betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
53betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
54betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
55bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
56bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
57BitebitbittenกัดIrregular Verb
58Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
59BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
60BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
61Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
62Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
63Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
64Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
65Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
66Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
67Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
68callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
69CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
70categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
71cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
72ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
73cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
74ComecamecomeมาIrregular Verb
75cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
76createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
77CutcutcutตัดIrregular Verb
78Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
79diedieddiedตายRegular Verb
80DodiddoneทำIrregular Verb
81Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
82Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
83DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
84EatateeatenกินIrregular Verb
85Fallfellfallenล้มIrregular Verb
86Feedfedfedให้อาหารสัตว์Irregular Verb
87Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
88FindfoundfoundพบIrregular Verb
89finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
90Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
91Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
92ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
93Getgotgottenได้Irregular Verb
94Givegavegivenให้Irregular Verb
95GowentgoneไปIrregular Verb
96GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
97HavehadhadมีIrregular Verb
98Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
99Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
100Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
101Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
102Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
103Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
104Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
105Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
106Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
107Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
108Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
109Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
110Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
111Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
112heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
113helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
114HithithitตีIrregular Verb
115HoldheldheldถือIrregular Verb
116Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
117Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
118Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
119LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
120listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
121livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
122live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
123looklookedlookedมองRegular Verb
124LoselostlostทำหายIrregular Verb
125Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
126MeetmetmetพบIrregular Verb
127MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
128nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
129negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
130OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
131Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
132playplayedplayedเล่นRegular Verb
133PutputputวางIrregular Verb
134Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
135rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
136Readreadreadอ่านIrregular Verb
137RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
138revisitrevisitedrevisitedทบทวนRegular Verb
139Rideroderiddenขี่Irregular Verb
140Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
141Runranrunวิ่งIrregular Verb
142SaysaidsaidพูดIrregular Verb
143Seesawseenเห็นIrregular Verb
144Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
145SellsoldsoldขายIrregular Verb
146Sendsentsentส่งIrregular Verb
147Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
148Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
149Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
150Sitsatsatนั่งIrregular Verb
151SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
152SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
153Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
154Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
155StandstoodstoodยืนIrregular Verb
156startstartedstartedเริ่มต้นRegular Verb
157staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
158StealstolestolenขโมยIrregular Verb
159stopstoppedstoppedหยุดRegular Verb
160String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
161studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
162Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
163TaketooktakenนำไปIrregular Verb
164Take abacktook abacktaken abackสยองขวัญIrregular Verb
165Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
166Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
167Take asidetook asidetaken asideพากันIrregular Verb
168Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
169Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
170Take downtook downtaken downลงไปIrregular Verb
171Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
172Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
173Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
174Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
175Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
176Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
177Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
178Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
179Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
180Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
181talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
182TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
183TelltoldtoldบอกIrregular Verb
184ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
185traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
186trytriedtriedลองRegular Verb
187Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
188Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
189UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
190visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
191waitwaitedwaitedรอRegular Verb
192Wakewokewokenตื่นIrregular Verb
193walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
194wantwantedwantedต้องการRegular Verb
195washwashedwashedล้างRegular Verb
196watchwatchedwatchedดูRegular Verb
197WearworewornสวมIrregular Verb
198WinwonwonชนะIrregular Verb
199workworkedworkedทำงานRegular Verb
200WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ