กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
13BearborebornทนIrregular Verb
14Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
15Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
16BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
17Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
18beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
19Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
20begbeggedbeggedขอRegular Verb
21Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
22Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
23behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
24believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
25bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
26Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
27BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
28Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
29BetbetbetพนันIrregular Verb
30betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
31Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
32BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
33Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
34Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
35callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
36CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
37cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
38ComecamecomeมาIrregular Verb
39cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
40Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
41DodiddoneทำIrregular Verb
42Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
43Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
44DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
45EatateeatenกินIrregular Verb
46Fallfellfallenล้มIrregular Verb
47Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
48FindfoundfoundพบIrregular Verb
49finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
50Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
51ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
52Getgotgottenได้Irregular Verb
53Givegavegivenให้Irregular Verb
54GowentgoneไปIrregular Verb
55HavehadhadมีIrregular Verb
56Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
57HoldheldheldถือIrregular Verb
58Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
59Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
60LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
61listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
62livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
63live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
64LoselostlostทำหายIrregular Verb
65Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
66MeetmetmetพบIrregular Verb
67MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
68nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
69playplayedplayedเล่นRegular Verb
70Readreadreadอ่านIrregular Verb
71Rideroderiddenขี่Irregular Verb
72Runranrunวิ่งIrregular Verb
73Seesawseenเห็นIrregular Verb
74SellsoldsoldขายIrregular Verb
75Sendsentsentส่งIrregular Verb
76Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
77Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
78Sitsatsatนั่งIrregular Verb
79SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
80SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
81Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
82staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
83StealstolestolenขโมยIrregular Verb
84String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
85studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
86Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
87TaketooktakenนำไปIrregular Verb
88talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
89TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
90TelltoldtoldบอกIrregular Verb
91traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
92trytriedtriedลองRegular Verb
93Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
94visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
95walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
96watchwatchedwatchedดูRegular Verb
97WearworewornสวมIrregular Verb
98WinwonwonชนะIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ