กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
2Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
3Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
4Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
5Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
6Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
7BearborebornทนIrregular Verb
8BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
9Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
10beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
11Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
12begbeggedbeggedขอRegular Verb
13Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
14Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
15behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
16believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
17bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
18Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
19BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
20Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
21BetbetbetพนันIrregular Verb
22betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
23Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
24BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
25Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
26Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
27callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
28CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
29ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
30cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
31ComecamecomeมาIrregular Verb
32cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
33DodiddoneทำIrregular Verb
34Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
35Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
36DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
37EatateeatenกินIrregular Verb
38Fallfellfallenล้มIrregular Verb
39Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
40FindfoundfoundพบIrregular Verb
41finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
42Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
43ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
44Getgotgottenได้Irregular Verb
45Givegavegivenให้Irregular Verb
46GowentgoneไปIrregular Verb
47GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
48HavehadhadมีIrregular Verb
49Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
50helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
51HoldheldheldถือIrregular Verb
52Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
53Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
54LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
55listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
56livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
57live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
58looklookedlookedมองRegular Verb
59LoselostlostทำหายIrregular Verb
60Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
61MeetmetmetพบIrregular Verb
62MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
63Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
64playplayedplayedเล่นRegular Verb
65PutputputวางIrregular Verb
66Readreadreadอ่านIrregular Verb
67Rideroderiddenขี่Irregular Verb
68Runranrunวิ่งIrregular Verb
69SaysaidsaidพูดIrregular Verb
70Seesawseenเห็นIrregular Verb
71SellsoldsoldขายIrregular Verb
72Sendsentsentส่งIrregular Verb
73Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
74Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
75Sitsatsatนั่งIrregular Verb
76SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
77SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
78Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
79staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
80StealstolestolenขโมยIrregular Verb
81String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
82studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
83Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
84TaketooktakenนำไปIrregular Verb
85talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
86TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
87TelltoldtoldบอกIrregular Verb
88ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
89traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
90trytriedtriedลองRegular Verb
91Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
92visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
93walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
94wantwantedwantedต้องการRegular Verb
95washwashedwashedล้างRegular Verb
96watchwatchedwatchedดูRegular Verb
97WearworewornสวมIrregular Verb
98WinwonwonชนะIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ