กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
2Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
3Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
4Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
5BearborebornทนIrregular Verb
6BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
7Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
8beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
9Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
10Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
11Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
12behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
13believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
14Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
15BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
16BetbetbetพนันIrregular Verb
17betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
18BitebitbittenกัดIrregular Verb
19Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
20BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
21Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
22Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
23callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
24CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
25ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
26cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
27ComecamecomeมาIrregular Verb
28cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
29diedieddiedตายRegular Verb
30DodiddoneทำIrregular Verb
31Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
32Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
33DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
34EatateeatenกินIrregular Verb
35Fallfellfallenล้มIrregular Verb
36Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
37FindfoundfoundพบIrregular Verb
38finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
39Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
40ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
41Getgotgottenได้Irregular Verb
42Givegavegivenให้Irregular Verb
43GowentgoneไปIrregular Verb
44GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
45HavehadhadมีIrregular Verb
46Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
47helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
48HoldheldheldถือIrregular Verb
49Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
50Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
51Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
52LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
53listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
54livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
55looklookedlookedมองRegular Verb
56LoselostlostทำหายIrregular Verb
57Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
58MeetmetmetพบIrregular Verb
59Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
60playplayedplayedเล่นRegular Verb
61PutputputวางIrregular Verb
62rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
63Readreadreadอ่านIrregular Verb
64Rideroderiddenขี่Irregular Verb
65Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
66Runranrunวิ่งIrregular Verb
67SaysaidsaidพูดIrregular Verb
68Seesawseenเห็นIrregular Verb
69SellsoldsoldขายIrregular Verb
70Sendsentsentส่งIrregular Verb
71Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
72Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
73Sitsatsatนั่งIrregular Verb
74SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
75SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
76Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
77StandstoodstoodยืนIrregular Verb
78startstartedstartedเริ่มต้นRegular Verb
79staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
80StealstolestolenขโมยIrregular Verb
81String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
82studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
83Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
84TaketooktakenนำไปIrregular Verb
85talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
86TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
87TelltoldtoldบอกIrregular Verb
88ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
89traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
90trytriedtriedลองRegular Verb
91Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
92visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
93walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
94wantwantedwantedต้องการRegular Verb
95washwashedwashedล้างRegular Verb
96watchwatchedwatchedดูRegular Verb
97WearworewornสวมIrregular Verb
98WinwonwonชนะIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ