กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
2Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
3Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
4Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
5BearborebornทนIrregular Verb
6BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
7Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
8beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
9Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
10Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
11Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
12behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
13believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
14bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
15Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
16BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
17Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
18BetbetbetพนันIrregular Verb
19betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
20Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
21BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
22Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
23Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
24callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
25CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
26ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
27cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
28ComecamecomeมาIrregular Verb
29cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
30DodiddoneทำIrregular Verb
31Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
32Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
33DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
34EatateeatenกินIrregular Verb
35Fallfellfallenล้มIrregular Verb
36Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
37FindfoundfoundพบIrregular Verb
38finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
39Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
40ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
41Getgotgottenได้Irregular Verb
42Givegavegivenให้Irregular Verb
43GowentgoneไปIrregular Verb
44GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
45HavehadhadมีIrregular Verb
46Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
47helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
48HoldheldheldถือIrregular Verb
49Keepkeptkeptเก็บรักษาIrregular Verb
50Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
51Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
52LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
53listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
54livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
55live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
56looklookedlookedมองRegular Verb
57LoselostlostทำหายIrregular Verb
58Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
59MeetmetmetพบIrregular Verb
60MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
61Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
62playplayedplayedเล่นRegular Verb
63PutputputวางIrregular Verb
64rainrainedrainedฝนตกRegular Verb
65Readreadreadอ่านIrregular Verb
66Rideroderiddenขี่Irregular Verb
67Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
68Runranrunวิ่งIrregular Verb
69SaysaidsaidพูดIrregular Verb
70Seesawseenเห็นIrregular Verb
71SellsoldsoldขายIrregular Verb
72Sendsentsentส่งIrregular Verb
73Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
74Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
75Sitsatsatนั่งIrregular Verb
76SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
77SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
78Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
79staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
80StealstolestolenขโมยIrregular Verb
81String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
82studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
83Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
84TaketooktakenนำไปIrregular Verb
85talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
86TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
87TelltoldtoldบอกIrregular Verb
88ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
89traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
90trytriedtriedลองRegular Verb
91Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
92visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
93walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
94wantwantedwantedต้องการRegular Verb
95washwashedwashedล้างRegular Verb
96watchwatchedwatchedดูRegular Verb
97WearworewornสวมIrregular Verb
98WinwonwonชนะIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ