กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
2arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
3Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
4Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
5Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
6Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
7Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
8Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
9Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
10Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
11Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
12Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
13BearborebornทนIrregular Verb
14Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
15Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
16BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
17Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
18Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
19beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
20Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
21begbeggedbeggedขอRegular Verb
22Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
23Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
24behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
25believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
26bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
27Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
28BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
29Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
30BetbetbetพนันIrregular Verb
31betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
32Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
33BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
34Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
35Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
36callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
37CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
38cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
39ComecamecomeมาIrregular Verb
40cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
41Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
42DodiddoneทำIrregular Verb
43Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
44Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
45DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
46EatateeatenกินIrregular Verb
47Fallfellfallenล้มIrregular Verb
48Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
49FindfoundfoundพบIrregular Verb
50finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
51Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
52ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
53Getgotgottenได้Irregular Verb
54Givegavegivenให้Irregular Verb
55GowentgoneไปIrregular Verb
56HavehadhadมีIrregular Verb
57Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
58Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
59Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
60Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
61LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
62listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
63livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
64live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
65LoselostlostทำหายIrregular Verb
66Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
67MeetmetmetพบIrregular Verb
68MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
69nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
70playplayedplayedเล่นRegular Verb
71Readreadreadอ่านIrregular Verb
72Rideroderiddenขี่Irregular Verb
73Runranrunวิ่งIrregular Verb
74Seesawseenเห็นIrregular Verb
75SellsoldsoldขายIrregular Verb
76Sendsentsentส่งIrregular Verb
77Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
78Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
79Sitsatsatนั่งIrregular Verb
80SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
81SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
82Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
83staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
84StealstolestolenขโมยIrregular Verb
85String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
86studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
87Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
88TaketooktakenนำไปIrregular Verb
89talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
90TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
91TelltoldtoldบอกIrregular Verb
92traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
93trytriedtriedลองRegular Verb
94Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
95visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
96walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
97watchwatchedwatchedดูRegular Verb
98WearworewornสวมIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ