กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noคำกริยากริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
2Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
3Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
4Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
5Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
6Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
7Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
8Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
9Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
10Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
11BearborebornทนIrregular Verb
12BeatbeatbeatenตีIrregular Verb
13Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
14beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
15Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
16begbeggedbeggedขอRegular Verb
17Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
18Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
19behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
20believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
21bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
22Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
23BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
24Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
25BetbetbetพนันIrregular Verb
26betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
27Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
28BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
29Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
30Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
31callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
32CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
33ChoosechosechosenเลือกIrregular Verb
34cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
35ComecamecomeมาIrregular Verb
36cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
37DodiddoneทำIrregular Verb
38Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
39Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
40DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
41EatateeatenกินIrregular Verb
42Fallfellfallenล้มIrregular Verb
43Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
44FindfoundfoundพบIrregular Verb
45finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
46Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
47ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
48Getgotgottenได้Irregular Verb
49Givegavegivenให้Irregular Verb
50GowentgoneไปIrregular Verb
51HavehadhadมีIrregular Verb
52Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
53helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
54HoldheldheldถือIrregular Verb
55Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
56Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
57LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
58listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
59livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
60live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
61looklookedlookedมองRegular Verb
62LoselostlostทำหายIrregular Verb
63Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
64MeetmetmetพบIrregular Verb
65MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
66Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
67playplayedplayedเล่นRegular Verb
68Readreadreadอ่านIrregular Verb
69Rideroderiddenขี่Irregular Verb
70Runranrunวิ่งIrregular Verb
71Seesawseenเห็นIrregular Verb
72SellsoldsoldขายIrregular Verb
73Sendsentsentส่งIrregular Verb
74Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
75Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
76Sitsatsatนั่งIrregular Verb
77SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
78SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
79Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
80staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
81StealstolestolenขโมยIrregular Verb
82String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
83studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
84Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
85TaketooktakenนำไปIrregular Verb
86talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
87TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
88TelltoldtoldบอกIrregular Verb
89traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
90trytriedtriedลองRegular Verb
91Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
92visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
93walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
94wantwantedwantedต้องการRegular Verb
95washwashedwashedล้างRegular Verb
96watchwatchedwatchedดูRegular Verb
97WearworewornสวมIrregular Verb
98WinwonwonชนะIrregular Verb
99workworkedworkedทำงานRegular Verb
100WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ