หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Regular Verbs ในคำกริยาช่อง 2 และช่อง 3
หลักการอ่านคำกริยา 3 ช่อง Regular Verbs (ที่เติม -ed)
กริยา 3 ช่อง 100 คํา พร้อมคำอ่าน คำแปล (อัปเดต 2023)
กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed