คำที่มีความหมายว่า ดวงจันทร์
อักษรย่อของอาชีพและตำแหน่งต่าง ๆ
คำราชาศัพท์ ที่ใช้กับ พระภิกษุสงฆ์
คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่